Breaking News
Home / Amharic (page 136)

Amharic

Amharic Articles  አማርኛ

የላሊበላን ጉዳይ በተመለከተ ከአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ (አብን) የተሰጠ መግለጫ!

የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ (አብን) የህዝባችን መንፈሳዊና ቁሳዊ ሀብቶች ተገቢዉ ጥበቃ ሊደረግላቸዉ እንደሚገባ ይታገላል። ቀደም ሲል በነበሩና ባብዛኛዉ ሆነ ተብለዉ በሚተገበሩ ድርጊቶች ምክንያት በርካታ ጥፋቶች መሰራታቸዉን እንገነዘባለን። በላሊበላ ላይ የተከሰተዉን ችግር በተመለከተ በተለይ ሰሞኑን በህዝባችን ልጆች በተደረገዉ የማጋለጥ እና ትኩረት እንዲሰጠዉ የሚል ርብርብ ምክንያት በመንግስት ጭምር የተቸረዉ ትኩረት አበረታች ነዉ። ይሄን ጉዳይ በተመለከተ …

Read More »

አቤቱታ ከገብረመድህን አርአያ

አቤቱታ ከገብረመድህን አርአያጉዳዩ፦ የህ.ወ.ሓ.ት.መስፋፋትና መሬት ነጠቃ!!ክቡር የእትዮጵያ ህዝብ ሆይ ፤ክቡር የእትዮጵያ ጠ/ሚር ዶ/ር አብይ አህመድ ፡የማቀርበው አብዮቱታየ በኢትዩጵያ ህዝብና በርሶው አስተዋይ መሪነት የእልባት መፍትሄ እንደሚያገኝ በመተማመን ነው ።ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፡በየካቲት ወር 1967 ዓ.ም ደደቢት በረሃ ከመውረዱ ጥቂት ቀደም ብሎ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ በንድፈ ሃሳብ ያዘጋጀው ማኒፈስቶው ( …

Read More »

ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ –አብን ብሔራዊ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ::

ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ –አብን ብሔራዊ ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ *** የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ –አብን መላው የአማራ ሕዝብ ከተደቀነበት የኅልውና ስጋት ተላቆ በወርዱና በቁመናው ልክ ፍትኃዊ ድርሻውን ፤ ዘላቂ መብትና ጥቅሙን እንዲያስከብር የተደራጀ ትግል ለማድረግ ዓላማው አድርጎ የተመሰረተ አማራዊ አደረጃጀት ነው፡፡ አብን ከተመሰረተበት ከሰኔ 3/2010 ዓ.ም ጀምሮ በርካታ የአማራ ሕዝብን ትግል …

Read More »
Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.