Breaking News
Home / Amharic / ይሄ አዲሱ የኦሮሞ ቄስ የተባለው ሰውየ የሙስሊም ቄስ ነው እንዴ?

ይሄ አዲሱ የኦሮሞ ቄስ የተባለው ሰውየ የሙስሊም ቄስ ነው እንዴ?

ይሄ አዲሱ ቄስ የተባለው ሰውየ የሙስሊም ቄስ ነው ወይስ የክርስቲያን ቄስ አልገለጥልህ አለኝ እኮ።
አንድም ክርስቲያን ሲከተለው ሲያደንቀው ሲያዳምጠው አይቼ አላውቅም። ይልቅ ስለሱ ከፍ ከፍ የሚያደርጉት እና
ሰው መስሎ የሚታያቸው የዛ ሰፈር ሙስሊሞች ናቸው። እኔስ ግራ እያጋባኝ ነው እንዴ እንዴት ነው ነገሩ ጃል።

አውነተኛ የክርስቲያን ቄስ ከሙስሊም ጋር አንድ ገበታ ላይ አይቋደስም ። ሙስሊም የሆነ ደሞ ከክርስቲያን ጋር አብሮ አይበላም» ሃራም ይሉታል

ይህን ያለው ካሊድ የሚባለው ሙስሊም ልጅ ነው!!!

Check Also

የአማራ ክልል ፀጥታና ደህንነት ቢሮ በኦሮሞዎች እጅ ለመውደቁ ከዚህ በላይ ማሳያ የለም!

የአማራ ክልል ፀጥታና ደህንነት ቢሮ ሙለበሙሉ በኦሮሞዎች እጅ ለመውደቁ ከዚህ በላይ ማሳያ የለም! ኦነግ ሸኔ …

ፋኖና የአማራ ሀይል ከጠላት የማረከዉን መሳሪያ የኦህዴድ/ኦነግ ሰራዊት እየነጠቀዉ ነዉ::

ቶማስ ጃጃዉ ከጦር ግንባር ————- በአማራ ሀይልና በፋኖ ላይ በኦህዴድ/ኦነግ ሰራዊት  ከጀርባዉ የሚደረግበት የተቀናበረ ሴራ …

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.