Breaking News
Home / Amharic / የአብን እጩ ተወዳዳሪዎች በጥቂቱ እነዚህ ናቸው!!!

የአብን እጩ ተወዳዳሪዎች በጥቂቱ እነዚህ ናቸው!!!

ሁሉንም ያካተተው የአብን እጩ ተወዳዳሪወች በጥቂቱ እነዚህ ናቸው!!!
 
1) ረ/ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ :-በራያ ና ቆቦ
2)ተ/ፕሮፌሰር ዶ/ር ዘሪሁን ወርቅነህ — ለዳንግላ፣
3)ረ/ፕሮፌሰር ዶ/ር ስጦታው ቀሬ — ለደቡብ አቸፈር
4) ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ — ለባህር ዳር ከተማ፣
5) ዶ/ር በቃሉ ታረቀኝ — ለባህር ዳር ከተማ
6) ኢንጅነር ገብሩ አብዘር :-በሊበን ከተማ
7) ዶክተር ቴወድሮስ ኃ/ማርያም :-አዲስአበባ ወረዳ 25
8)ዶ/ር ደረጃ ሺመላሽ :- ለአዴት ከተማ
9)ዶ/ር አንተነህ ስለሽ:-አዴትና አካባቢውን ወክለው
10) ኢንጅነር ማንደፍሮ ገነት :-መሃል ገነት(ሰሜን ሜጫ)
11) ዶ/ር አለልኝ አስማረ — ለቢቡኝ ወረዳ፣
12) ዶ/ር ኢንጅነር ባህሩ — ለቡሬ ከተማ፣
13) ዶ/ር ጽጌረዳ ገነት :-ዳንግላ ከተማ
14) ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የቀዶጥገና ስፔሻሊስት — ለደቡብ አቸፈር፣
15) ዶ/ር አያሌው ታለማ — ለመካነሰላም፣
16) ዶ/ር ሳምራዊት ሽፈራው — ለማቻከል ወረዳ፣
17) ዶ/ር ግሩም አያልነህ — ለቡሬ ወረዳ፣
18) ዶክተር ኢ/ር ባህሩ በውቀት:- ለቡሬ ከተማ
19) እጩ ዶ/ር ደግሰው ጥላሁን — ለቡሬ ወረዳ፣
20) ዶ/ር ይበልጣል ምትኬ ስፔሻሊስት ሃኪም — ለሰክላ ወረዳ፣
21)ዶክተር ሀይማኖት ወንዲፍራው :- ሰከላ
22) አቶ አበበ አለሙ :-ሰከላ
23) እጩ ዶ/ር ተሰማ ካሳሁን — ከወንበርማ ወረዳ፣
24) ዶ/ር ምትኩ ተገኘ — ለሰሜን አቸፈር ሊበን ከተማ፣
25) ሊበን ከተማ፣
26) ወ/ሮ እመቤት ከበደ :-ለባህርዳር ከተማ
27) እጩ ዶ/ር ይህዓለም ታምሩ — ለፍኖተሰላም ከተማ፣
28) ወግደረስ ጤናው :-አዲስአበባ የካ ክስ/ከተማ
29) ዶ/ር ፅጌ ጌትነት — ለዳንግላ ከተማ፣
30) የዮኒቨርሲቲው የህግ መምህር ደመወዝ ካሴ — ለጎንደር ከተማ፣
31) አቶ ጣሂር ሙሃመድ :- ጎንደር ዙሪያ
32) ኢንጅነር ዘሃራ ሰይድ — ለኮምቦልቻ ከተማ፣
33)ዘሪሁን ገሰሰ :- ለኮምቦልቻ ከተማ
34) እጩ ዶ/ር ተሰማ ካሳሁን — ለወንበርማ ወረዳ
35)ኢንጅነር ጌታሰው ማተቤ :-መራዊ
36) አቶ ተሰማ ሙሉነህ :-መራዊ
37) አቶ ያሬድ አላዩ :-መሀል -ሜዳ
38) አቶ አግባው ስጠኝ :-ገንዳውሃ
39) ዶክተር ግርማ ታደሰ :- ለደሴ
40) አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም :-ደሴ
41) አቶ አትንኩት አማረ :-አዴት
42)አቶ ኤርሚያስ ተገኔ :-ኦሮሚያ አሰላ ዞን
43)መምህር መሀሪ ሲሳይ -ወልዲያ
44) አቶ ጋሻው መርሻ -እስቴ 1
45) አቶ ያጌጡ ታደሰው :-ጎንደር ከተማ
46) አቶ እንግዳው ዋኘ :-ምን/አርማጭሆ
47) አቶ ምግባሩ ወረቀት :-ቋራ
48) አቶ ሽመልስ ብርሃኔና :-መሃል ሜዳ
49)ዬሴፍ አሸብር :-ደሴ ከተማ
50 ሳሙኤል አያሌው :-አዲስአበባ የካ ክስ/ከተማ
51)መምህር ካሱ ሃይሉ :-አንኮበር
52)አቶ ስመኘው መብራት :-ጋይንት (የበጎ ሰውን ተሸላሚ )
53)አቶ ዮሴፍ መብራቴ :-ቤንሻንጉል ጉምዝ
54)አቶ ህሩይ ባዩ :-ለዘጌና መሸንቲ
55) የህግ ጠበቃ አቶ ገበያው ይታየው :-ጎንጅ ቆለላ
56)አቶ ሲሳይ አይለም :-ድሬደዋ
57) መምህር ታምሩ በሪሁን :-ሀረር
58)አቶ ሄኖክ ሃይሉ :-ሀረር

Check Also

የፓርላማ ተወካዮች ፀረ አማራ የሆኑ ዝርዝር ከነስልክ ቁጥራቸው

Related Posts:የህዝብ ተወካዮች ስልክ ቁጥር ዝርዝር።ይሄ ፀረ ኢትዮጵያ የሆነው ሀንጋሳ ኢብራህም የሚባለው ኦህዴድን ብልጥግናን ወክሎ …

የህዝብ ተወካዮች ስልክ ቁጥር ዝርዝር።

ሼር ይደረግ! የህዝብ ተወካዮች የምክር ቤት በነገው እለት በአማራ ህዝብ ላይ ያወጀውን የእልቂት አዋጅ ለማፅደቅ …

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.