Breaking News
Home / Amharic / አብዛኛው አማራ ዜና ማንበብ አንጂ 5 ሳንቲም አያዋጣም። የ ጃዋር ደጋፊ ኦሮሞዎች በ 1 ቀን ብቻ 99000 ዶላር ነው ያዋጡት !

አብዛኛው አማራ ዜና ማንበብ አንጂ 5 ሳንቲም አያዋጣም። የ ጃዋር ደጋፊ ኦሮሞዎች በ 1 ቀን ብቻ 99000 ዶላር ነው ያዋጡት !

የ ጃዋር ደጋፊ ኦሮሞዎች በ 1 ቀን ብቻ 99000 ዶላር ነው ያዋጡት !

ዝም ብሎ በነፃ ማሸነፍ አይቻልም!

Check Also

አማርኛን እናጠፋለን – አቶ ሺመልስ አብዲሣ ። አማራ ተዋረደ !

Related Posts:'አማራን እናጠፋለን' መልእክት ከቄሮ።ሺመልስ አብዲሣና አብይ አህመድ አንድ ናቸው ? ተሽወድን እንዴ ?

ለጃዋር ይቅርታ ይደረግለት የሚሉት ማናቸው?

#ለጃዋር_ይቅርታ ካልተደረገለት ብለህ የምትጠይቀው #ደንቆሮ ከሆንክና ከሆንክ ብቻ ነው‼️ #የኔ_ትንታኔ #ቅምሻ ሙሉ ውይይቱን ለመመልከት ይሄን …

One comment

  1. ወንድሞቼ : እባካችሁ እንረዳዳ ይህ ትንሽ በጣም ትንሽ የሆነችውን የነፃነ ግዜ መልሰን ማጣት አንፈልግም እናንተ ደሞ በጣም ታውቁታላችሁ እየኖራችሁት ነው ነገ እንደዋዛ ደሞ የፈለጎትን መተው ያስራሉ ከዛም እኛ ደሞ ወተን እንጮሃለን ትርጉም የሌለው ባዶ ጩህት ሲፈልጉ በፈለግት ሰአት ፀጥ የሚያሰኙት ጩህት እና ውንድሞች እባካችሁ እዚህ North America if you have a branch share with me a contact information or send them my contact information.
    እኛ እናንተን መደገፍ አለብን እናንተም ክንፋችሁን ለመዘርጋትና ሁሉንም አምሀራ ለማቀፍ ሞክሩ በ አብን ድህረ ገፅ ላይ የሚለጠፉ የስብሰባ ፎቶዎች በጣም በባዶ እጃችን እንዳለን ያመላክታል
    እኔ እዚህ ያሉ የአማራ ልጆችን እንዲሁም በዳላስ አምሀራ ስር ያለን በሙሉ የተቻለንን በማድረግ በፋይናንስ መደገፍ እንፈልጋለን ስለዚህ የዘጋችሁትን በር ክፈቱልን በሜምበርነት (want to become a member of NAMA) መዝግብን የስም ሊስት እና ውርሃዊ የአባልነት ክፍያን በአግባቡ እየሰበሰብን እንላክላችሁ እኛ ስለ እናንተ እናንተ ስለኛ እንኑር.
    የምታውቁት ሰው እዚህ እንዳል ግልፆ ነው ተጠቀሙበት ተገናኝተን እናውራ ጥሩ መንገድ እናበጅ

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.