Breaking News
Home / Amharic / አማራን ትጥቅ ማስፈታት ሴራ የሚመሩ ባንዳዎች ስም ዝርዝር

አማራን ትጥቅ ማስፈታት ሴራ የሚመሩ ባንዳዎች ስም ዝርዝር

የአማራን ህዝብ ትጥቅ የማስፈታት እና የአፈና ኦፕሬሽኑን እንዲመሩ አብይ አህመድ አሰልጥኖ ያሰማራቸው ቁጥር አንድ የአማራ ጠላቶች ስም ዝርዝር!

፨ በፌዴራል ደረጃ አብይ አህመድ ያደራጃቸው 8ቱ የአቢይ_ኮሚቴ፦

– ደመቀ መኮንን
– ጄ/ል አበባው ታደሰ
– ተመስገን ጥሩነህ
– አገኘሁ ተሻገር
– ደምመላሽ ወ/ሚካኤል
– ሲሳይ ቶላ
– ከፍ ያለው (ከኢንሳ)
———————–
ሲሳይ ቶላ (ስር)
-አቶ እንግዳው(ብሔራዊ ደህንነት ም/ዳ)
– አቶ ዳንኤል
– ዘላለም መንግስቴ (ከፌዴራል ፖሊስ)
————————–

፨ የጥናት_ቡድን

– አገኘሁ ተሻገር (ስር)
– ኮማንደር መንገሻ አውሬሪስ
– ደረጀ አላመረው
– ጥላሁን ታደሰ

፨ ከፌዴራል_ተብለው_አብይ_ቡድን

– ጄ/ል አበባው ታደሰ
– ተመስገን ጥሩነህ
– ዶ/ር ሰማህ ጥሩነህ
– አቶ ግርማ የሺጥላ

፨ የክልል_ተብለው የኦፕሬሽን መምሪያ ስብስብ

– መንገሻ አውራሪስ
– ይታየው (ከመረጃና ደህንነት/- ከአብይ አህመድ ቢሮ)
– ኮማንደር ግርማ ፋንታው (የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መምሪያ አባል)
– ኮማንደር አብዮት ይሁኔ (አባል)
– ደረጀ አላመረው (አባል)
– ጥላሁን ታደሰ (አባል)
– አጸደ ካሳው (አባል)
– ምህረት መልካሙ (አባል)
———————–
በዞን ደረጃ የኦፕሬሽን የኦህድድ የአማርኛው ክንፍ ተወካይ:

፨ ሰሜን_ሸዋ
– አቶ ዋሲሁን (ሰብሳቢ)
– የዞኑ መረጃ ሀላፊ (አባል)
– የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተወካዩ

፨ ምስራቅ_ጎጃም
– የሰላም እና ፀጥታ አላፊ (አባል) አቶ ዋሲሁን (ሰብሳቢ)
– የዞኑ መረጃ ሀላፊ (አባል)
– የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት ተወካይ (አባል)

፨ ምእራብ_ጎጃም
– የሰላም እና የፀጥታ ሀላፊ አቶ ጌትነት አንለይ (ሰብሳቢ)
– የዞኑ መረጃ አባል ብሔራዊ መረጃ ደህንነት ተወካይ (አባል)

፨ ምእራብ_ጎጃም
– የዞኑ የሰላም እና ፀጥታ መምሪያ ሀላፊ ደመቀ መላኩ (ሰብሳቢ)
– መረጃ ባለሙያው
– አቶ አለልኝ (አባል)
– የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት ተወካይ (አባል)
– የባህርዳር የሰላም እና ፀጥታ ዘርፍ አላፊው (አባል)

መአከላዊ_ጎንደር_ዞን
በከተማዋ ያሉትን ፋኖዎች የሚያጠና፡
– የሰላም እና የፀጥታ ሀላፊ አቶ ዳኘው በለጠ (ሰብሳቢ)
– የጎንደር ከንቲባ አቶ ዘመዱ ማለደ (አባል)
– የከተማው ፀጥታ አላፊ አቶ ፋሲል ሰንደቁ (አባል)

ሰሜን_ጎንደር_ዞን
– የሰላም እና ፀጥታ መምሪያ ሀላፊ አቶ ደጀን ሐይለማርያም (ሰብሳቢ)
– የደባርቅ ከተማ ፀጥታ ሀላፊ
ኮሎኔል አበበ አበጀ (አባል)
– ከብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት የተወከለ (አባል)

ምእራብ_ጎንደር_ዞን
– የሰላም እና ፀጥታ ሀላፊ
ኮማንደር አሰፋ ሸቤ (ሰብሳቢ)
– የከተማው ሰላም እና ፀጥታ አላፊ አቶ አለምነው አንለይ (አባል)
– የብሔራዊ ደህንነት እና መረጃ ተወካዩ (አባል)

ሰሜን_ወሎ_ዞን

– የሰላም እና ፀጥታ ዘርፍ አላፊ
ኮሎኔል ሐይለማርያም አምባዬ (ሰብሳቢ)
– የዞኑ መረጃ አባል የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት ተወካይ
(አባል)

፨ ደቡብ_ወሎ_ዞን

– የሰላም እና ፀጥታ ዘርፍ አቶ ገላግለው ተሾመ
– የዞኑ መረጃ አባል የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት ተወካይ
(አባል) ዋና ኢንስፔክተር ሐሰን
…እና ሌሎችም ናቸው!

#ጠላትህ_ማን_እንደሆነ_እወቅ!!!

Check Also

የአማራ ህዝብ መብትህን ለማስከበር ህዝባዊ አመፅ መጀመር አለብህ። _ አበበ በለው

Related Posts:የአማራ ፋኖ (የአማራ ህዝባዊ ኃይል ) በአዲስ መንፈስ ተቋቋመ!የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የብአዴን ዉሳኔ ! …

የኢትዮጵያ ሕዝብ ፈተና ! መደመጥ ያለበት ! Dr. Aklog Birara

Related Posts:ጎንደርን የጦር አውድማ ማድረግ የሚያስከትለው መዘዝ ኢትዮጵያን ማጥፋት ነው::…መደመጥ ያለበት መታየት ያለበት !ጎበዜ ሲሳይ …

Multi threaded Redundant Dedicated Server in USA and in Europe.